Op 30 september 2021 is Knap Visuals,
om gezondheidsredenen,
opgehouden te bestaan.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij 06 22 19 55 85

Marinus Knap   •   Staniasingel 29   •   NL-9062 GL Oentsjerk
Telefoon 058 256 3971   •   GSM/Mobiel 06 22 19 55 85   •   marinusknap@gmail.com

Read this page in English